Neconstituționalitate (M. Of. nr. 578/19.07.2017): Art. 37 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 513/2017 Art. 37 alin. (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 Sintagma „consecințe deosebite” din cuprinsul acestora este neconstituțională.

În M. Of. nr. 578 din 19 iulie 2017, a fost publicată Decizia nr. 513/2017 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 349 alin. (1) din Codul penal.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

„Art. 37

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav și iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă”.

Codul penal

„Art. 349

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

D.C.C. nr. 513/2017

Prin Decizia nr. 513/2017, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 36.253/4/2014 (1.539/2016) al Curții de Apel București – Secția I penală și constată că sintagma „consecințe deosebite” din cuprinsul acestora este neconstituțională.

De asemenea, Curtea respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art. 37 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 349 alin. (1) din Codul penal sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 578/19.07.2017): Art. 37 alin. (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.