Neconstituționalitate: Art. 89 alin. (8) pct. 2 lin. 13 și art. 146 alin. (5) teza I, (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 474/2016 Regulamentul Senatului – art. 89 alin. (8) pct. 2 lin. 13
– art. 146 alin. (5) teza I, (8), (10) și (11)
Dispozițiile art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuța 13 și art. 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 590 din 2 august 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 474/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (8) pct. 2 lin. 13 și 14; art. 146 alin. (5) teza I, (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuțele 13 și 14:

„(8) Senatul ia in dezbatere și adoptare, în calitate de Cameră decizională, proiectele de lege și propunerile legislative adoptate de Camera Deputaților, la sesizarea acesteia, în domeniile stabilite la art. 75 din Constituția României, republicată, după cum urmează: […]

2. proiectele legilor organice prevăzute la: […]

– 123 alin. (3) — Prefectul;”

Art. 146 alin. (5), (8), (10) și (11):

„(5) în cazurile excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia, președintele Curții Constituționale va comunica președintelui Senatului, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare, încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituțională, indicându-i data pană la care poate să trimită punctul său de vedere. Încheierile pronunțate în dosare se transmit, spre informare, Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. (…)

(8) La sesizarea președintelui Senatului sau a Biroului permanent, în cazurile prevăzute la alin. (5), Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului întocmeste un raport prin care înaintează plenului Senatului, sub forma unei inițiative legislative, prevederile care au fost puse în acord cu dispozițiile constituționale. Procedura poate fi declanșată și la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. În această situație, precum și în cazul sesizării de către președintele Senatului, Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului informează Biroul permanent în vederea solicitării grupurilor parlamentare să formuleze amendamente, în termenul stabilit de către acesta, pentru a putea fi luate în dezbatere cu ocazia întocmirii raportului. (…)

(10) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care a fost declarată neconstituționalitatea prevederilor din Regulamentul Senatului.

(11) Reexaminarea textelor declarate neconstituționale se face întâi de prima Cameră sesizată”.

D.C.C. nr. 474/2016

Prin Decizia nr. 474/2016, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuța 13 și art. 146 alin. (5) teza întai, alin. (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 89 alin. (8) pct. 2 lin. 13 și art. 146 alin. (5) teza I, (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.