Neconstituționalitate: Art. 347 („Contestaţia”) alin. (1) din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 631/2015 (M. Of. nr. 831 din 6 noiembrie 2015) Cod procedură penală Art. 347 alin. (1) Soluția legislativă potrivit căreia numai „procurorul și inculpatul” pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 831 din 6 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 631/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) și (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) și art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 344 („Măsurile premergătoare”) alin. (2) și (3) Cod procedură penală

(2) Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după caz, la adresa unde locuiește sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducându-i-se totodată la cunoștință obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(3) În cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu și stabilește, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile”.

 

Art. 345 („Procedura în camera preliminară”) alin. (3) Cod procedură penală

„În termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularitățile actului de sesizare și comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei”.

 

Art. 346 („Soluțiile”) alin. (2) Cod procedură penală

Dacă nu s-au formulat cereri și excepții ori nu a ridicat din oficiu excepții, la expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. (2) sau (3), judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății”.

 

Art. 347 („Contestația”) alin. (1) Cod procedură penală

În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul și inculpatul pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5)”.

 

D.C.C. nr. 631/2015

Prin Decizia nr. 631/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 3.713/260/2014 al Judecătoriei Moinești și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul și inculpatul” pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) este neconstituțională.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 631/2015

Prin respectiva decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că dispozițiile art. 344 alin. (2) și (3), art. 345 alin. (3) și art. 346 alin. (2) sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 347 („Contestația”) alin. (1) din Codul de procedură penală was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.