Neconstituționalitate: Art. 301 („Conflictul de interese”) alin. (1) și art. 308 („Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane”) alin. (1) Cod penal

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 603/2015
(M. Of. nr. 845 din 13 noiembrie 2015)
Codul penal Art. 301 alin. (1) Sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională
Art. 308 alin. (1) Sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 845 din 13 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 603/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 301 („Conflictul de interese”) alin. (1) Cod penal

Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Art. 308 („Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”) alin. (1) Cod penal

Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”.

 

D.C.C. nr. 603/2015

Prin Decizia nr. 603/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 873/277/2014 al Judecătoriei Pătârlagele – Secția penală și a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională.

Prin aceeași decizie, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 873/277/2014 al Judecătoriei Pătârlagele – Secția penală și a constatat că sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 301 („Conflictul de interese”) alin. (1) și art. 308 („Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”) alin. (1) Cod penal was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.