Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?

Despre

  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
  • Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor
  • Momentul până la care poate interveni medierea

În practica judiciară unele instanțe au apreciat că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale, prevăzută în dispozițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea, și nu o formă a împăcării și, drept urmare, poate interveni oricând până la soluționarea definitivă a cauzei, nefiind supusă termenului prevăzut de art. 159 alin. (3) C. pen., potrivit căruia împăcarea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare.

În motivarea acestor soluții, instanțele au considerat că medierea, ca și împăcarea și retragerea plângerii prealabile, are dublă natură juridică, atât de drept penal, cât și procesual penal, fiind o cauză care înlătură răspunderea penală, dar și o cauză care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale. Aceasta rezultă din dispozițiile art. 69 din Legea nr. 192/2006, care prevăd că, în cazul în care procedura de mediere se desfășoară înaintea începerii procesului penal și aceasta se închide prin soluționarea conflictului și încheierea unei înțelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), prin derogare de la dispozițiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere. Totodată, în art. 70 din aceeași lege se prevede că, în cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere, fără a face vreo limitare după cum cauza se află în faza de judecată în primă instanță sau în apel[1].

Motivarea instanței este esențialmente greșită punând în discuție două probleme, după cum urmează :

1) Dacă dispozițiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale

2) Dacă medierea poate interveni în tot cursul procesului penal

În ceea ce privește natura juridică a medierii, aceasta nu este o cauză de înlăturare a răspunderii penale sui-generis, ci este o procedură prin care părțile înțeleg să soluționeze un conflict penal pe cale amiabilă, atunci când legea penală permite retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților, singurele manifestări de voință care înlătură răspunderea penală.

Calificarea de către instanță a medierii drept cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale este vădit eronată. Medierea se aplică numai în cauzele privind infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Doar retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților sunt calificate de lege ca fiind cauze de înlăturare a răspunderii penale.

Legea califică medierea ca fiind o procedură care se închide, după caz: prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului; prin constatarea de către mediator a eșuării medierii sau prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părți.

Dacă procedura medierii nu se concretizează în retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților, după caz, procesul penal se reia din oficiu imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că nu s-a încheiat înțelegerea sau la expirarea termenului de 3 luni de la data la care a fost dispusă suspendarea acestuia.

Sub aspectul laturii penale acordul întocmit potrivit legii, prin care se închide procedura medierii, trebuie să cuprindă manifestarea expresă a voinței de retragere a plângerii prealabile sau de împăcare a părților.

Pentru soluționarea acțiunii penale ori a acțiunii civile în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere și procesul-verbal de încheiere a medierii în original și în format electronic, dacă părțile au ajuns la o înțelegere, sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situațiile în care medierea a eșuat.

În ceea ce privește momentul până la care poate interveni medierea, trebuie să facem distincție între infracțiunile pentru care împăcarea înlătură răspunderea penală și cele pentru care exercitarea acțiunii penale este condiționată de plângerea prealabilă, după cum trebuie să facem distincție dacă medierea privește latura penală a cauzei sau doar latura civilă a litigiului.

Din interpretarea prevederilor art. 159 C. pen., rezultă că împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres și împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit, dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă.

Pe cale de consecință, o cerere de suspendare a judecății în vederea medierii, în cauzele în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dar legea permite împăcarea părților, făcută după citirea actului de sesizare a instanței, trebuie respinsă, ca inadmisibilă, dacă privește rezolvarea acțiunii penale.

În cauzele în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, medierea poate avea ca efect împăcarea părților în tot cursul urmăririi penale, în cursul procedurii în camera prealabilă și în cursul judecății până la citirea actului de sesizare a instanței, dar nu mai târziu de acest moment.

Astfel, dacă la primul termen de judecată, dar înainte de citirea actului de sesizare părțile prezintă contractul de mediere și solicită suspendarea procesului în vederea medierii, instanța nu va da citire actului de sesizare, ci va dispune suspendarea judecății în temeiul art. 70 din Legea nr. 192/2006 privind medierea.

În cauzele în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, medierea poate avea loc în tot cursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, deoarece, potrivit art. 158 alin. (2) C. pen., retragerea plângerii prealabile poate avea loc în tot cursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Procesul-verbal întocmit potrivit legii, prin care se închide procedura medierii, trebuie să cuprindă în acest caz manifestarea expresă a voinței de retragere a plângerii.

În cazul în care procedura de mediere se desfășoară înaintea începerii procesului penal și aceasta se închide prin soluționarea conflictului și încheierea unei înțelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), prin derogare de la dispozițiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.

Termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile se suspendă pe durata desfășurării medierii. Dacă părțile aflate în conflict nu au încheiat o înțelegere, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în același termen, care își va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare.

În cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere.

Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a fost dispusă.

În ceea ce privește latura civilă a litigiului a procesului penal, deoarece procedura medierii se aplică în cauzele penale, atât în latura penală, cât și în latura civilă, părțile pot solicita suspendarea judecării cauzei oricând în cursul judecății, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inclusiv în cauzele în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă părțile prezintă contractul de mediere. În această situație, instanța poate dispune disjungerea soluționării acțiunii civile în temeiul art. 26 C. pr. pen.
 

DOWNLOAD FULL ARTICLE


[1] C.A. București, încheiere dosar nr. 9018/4/2014 (probleme de drept) – nepublicată.
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale? was last modified: mai 18th, 2015 by Viorel Pașca

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Arhiva Revista