Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (Legea nr. 282/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015)

 

 

 

Legea nr. 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 983 din 10 octombrie 2022)

 

– modifică: art. 75.

 

În M. Of. nr. 983 din 10 octombrie 2022 s-a publicat Legea nr. 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivei legi.

 

Art. 75

Vechea reglementare

„Art. 75

(1) Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

(2) Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru în altă unitate administrativ-teritorială, unde nu funcționează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă solicitantul asigură un program fracționat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

(3) În cazul în care sunt mai multe solicitări, prioritate are medicul cu cel mai mic număr de pacienți pe listă.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 75

(1) Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

(2) Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracționat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

(3) Punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeași unitate administrativ-teritorială sau în alte unități unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, alcătuită din:

– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București;

– un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;

– un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului București.

(4) Serviciile medicale prestate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) sunt decontate în integralitate, conform legislației în vigoare, indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medicii angajați ai cabinetului.

(5) Autoritățile administrației publice locale pot acorda facilități și stimulente aferente înființării și funcționării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(6) În baza dispozițiilor alin. (5), autoritățile administrației publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile și obligațiile părților.

(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică și punctelor de lucru deja înființate.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (Legea nr. 282/2022) was last modified: November 7th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.