Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – completare (Legea nr. 160/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010 
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Legea nr. 160/2017
(M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017)

introduce: art. 102 alin. (7); art. 170 alin. (3^1) 

În M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea nr. 160/2017.

 Art. 102 alin. (7) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 160/2017)

Noua reglementare

La art. 102, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 102 alin. (7) dispune următoarele:

„(7) Majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute la alin. (2), (5) și (6) reprezintă praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și în concordanță cu strategia fiscal-bugetară corespunzătoare”.

 Art. 170 alin. (3^1) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 160/2017)

Noua reglementare

La art. 170, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1).

Potrivit noii reglementări, art. 170 alin. (3^1) dispune următoarele:

„(3^1) În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă”.

Alte prevederi din Legea nr. 160/2017

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecție este de 1,14.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – completare (Legea nr. 160/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.