Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor – modificări (Legea nr. 171/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 205/2004
(M. Of. nr. 320 din 30 aprilie 2014)
Legea nr. 171/2017
(M. Of. nr. 576 din 19 iulie 2017)

– introduce: art. 17 alin. (2) și (3); art. 25 alin. (1), lit. g)

În M. Of. nr. 576 din 19 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 171/2017 privind protecția animalelor.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 205/2004 prin Legea nr. 171/2017.

Art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 205/2004 (modificată prin Legea nr. 171/2017)

Noua reglementare

La art. 17, după primul alineat, se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) și (3) dispune următoarele:

„(2) Se interzice folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) caii, câinii, unele specii de păsări exotice granivore și animalele folosite în delfinarii, acvarii. Caii, câinii și animalele de rentă pot participa la concursuri, târguri, competiții și expoziții de profil organizate și autorizate conform legii”.

Art. 25 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 205/2004 (modificată prin Legea nr. 171/2017)

Noua reglementare

La art. 25 alin. (1), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1), lit. g) dispune următoarele:

„g) folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare”.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 171/2017

Potrivit art. II al respectivei legi, animalele aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, aflate în responsabilitatea unor instituții publice sau private, vor fi relocate prin grija acestora, în rezervații, sanctuare sau grădini zoologice, în termen de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi, respectând prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările aduse prin respectiva lege.

De asemenea, planul de măsuri privind relocarea se prezintă Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 12 luni de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor – modificări (Legea nr. 171/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.