O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – modificări (Legea nr. 124/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 77/2009
(M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 124/2015
(M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2015)
modifică: art. 12, art. 13 alin. (4), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) și (5), art. 5 alin. (10), art. 10 alin. (1) lit. e, h) și p, art. 10 alin. (4), (5) și (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (4) lit. c), art. 15 alin. (6) lit. a) în partea introductivă și lit. (i), art. 16 alin. (1), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (11), art. 191 alin. (1) art. 19 alin. (1), (4) și (5), art. 20 alin. (1), (3) și (6), art. 21 alin. (6)
introduce: art. 7 alin. (3),  art. 10 alin. (3) pct. (vi), art. 10 alin. (8) , art. 261 alin. (3) și (4), art. 29 alin. (8) lit. j)
abrogă: art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. C, art. 17 alin. (10), art. 19 alin. (8)

 

În M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 124/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 92/2014 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.)

Codul fiscal

Codul de procedură fiscală

O.U.G nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 807 din 5 noiembrie 2014)

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (publicată în M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013)

Legea nr. 124/2015 aprobă O.U.G. nr. 92/2014, modificând prevederile referitoare la O.U.G. nr. 77/2009, precum și la Codul fiscal.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin Legea nr. 124/2015:

 

Art. 12 O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea faptul că reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se făceau cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postau la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare și a autorizației de exploatare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul respectivului alineat, nu erau considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțineau informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane era interzisă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă”.

 

Art. 13 alin. (4) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (4) dispunea faptul că echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanță se referea la sisteme și rețele informatice, care includeau serverul organizatorului jocului de noroc și toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranță și software-ul jocului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (4) dispune: „Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanță se referă la sisteme și rețele informatice, altele decât cele ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum aceștia sunt definiți în O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care includ serverul organizatorului jocului de noroc și toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranță și software-ul jocului”.

 

 

Art. 3 alin. (3) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) prevedea faptul că organizarea oricărei activități care implica existența unuia din următoarele elemente: joc și/sau partidă caracteristice jocurilor de noroc, taxă de participare sau miză, fond de câștiguri sau premii ce urmau a se acorda unui/unor câștigător/câștigători, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc (cărți, zaruri, mese de joc și altele), organizatori de activități caracteristice jocurilor de noroc, participanți la aceste activități era permisă doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) prevede: „Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. În situația în care acțiunea promoțională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalități de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obținerii avizului O.N.J.N.”.

 

 

Art. 5 alin. (1) și (5) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) stabilea faptul că prin mijloc de joc se înțelegea orice suport material, inclusiv sistemul informatic (software-ul și hardware-ul), care servea sau permitea organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc puteau fi: de bază și auxiliare.

De asemenea, art. 5 alin. (5) dispunea faptul că erau permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, viramente, foi de vărsământ), mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanți la jocul de noroc, să conțină informații despre persoana fizică care a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanță (on-line) definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuiau să fie operate de bănci din România. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România făcea toate tranzacțiile doar prin intermediul conturilor bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) prevede: „Prin mijloc de joc se înțelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware și mijloacele de comunicații, care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinația sa este stabilită de producător. Mijloacele de joc pot fi: de bază și auxiliare”.

De asemenea, art. 5 alin. (5) stabilește: „Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanți la jocul de noroc să conțină informații despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanță sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăți licențiat de O.N.J.N. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român”.

 

 

Art. 5 alin. (10) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (10) dispunea faptul că în înțelesul respectivei ordonanțe de urgență, locațiile specializate în care se putea desfășura activitatea de jocuri de noroc erau: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuiau îndeplinite pentru locațiile specializate erau reglementate prin normele de aplicare ale respectivei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (10) dispune: „În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru locațiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jocurile de noroc tradiționale pot fi exploatate doar în locațiile specializate, cu excepția aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din prezenta ordonanță de urgență”.

 

 

Art. 7 alin. (3) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)
Noua reglementare

După art. 7 alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) prevede: „Accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise”.

 

Art. 10 alin. (1) lit. e), h) și p) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) lit. e, h) și p aveau următorul conținut:

e) jocurile tip slot-machine: – jocuri tradiționale – de două tipuri, respectiv:

(i) slot-machine dacă evenimentele erau organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care erau operate în locații specializate în care se putea desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul era nelimitat și depindea de hazard; și

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, dacă evenimentele erau organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu erau operate în locațiile specializate în care se putea desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul era limitat și depindea de hazard;

(…)

h) jocurile loto – la distanță – organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace), inclusiv jocurile de videoloterie, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc și care validează câștigul, și fără de care jocul nu se poate desfășura, erau jocurile tip loto, prin care se obțineau aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului;

(…)

p) jocurile de noroc temporare, reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), e) și f) care erau desfășurate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni, precum și «Festivalul de Poker» – joc tradițional – este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfășoară exclusiv între participanți în săli (locații) din cadrul unor unități de cazare, cu respectarea Regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Această activitate se desfășura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel cum erau prevăzute în anexa nr. 5 a H.G. nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) lit. e, h) și p au următorul conținut: „e) jocurile tip slot-machine: – jocuri tradiționale – de trei tipuri, respectiv:

(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care vor fi operate în locații specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este nelimitat și depinde de hazard;

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu vor fi operate în locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este limitat și depinde de hazard; și

(iii) jocurile de videoloterie, care se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc și care validează câștigul și fără de care jocul nu se poate desfășura. Sunt jocuri de tip loto prin care se obțin aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului;

(…)

h) jocurile loto – la distanță – organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații, respectiv: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care pot fi: urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace;

(…)

p) jocurile de noroc temporare:

(i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), lit. e) pct. (i) și lit. f) care sunt desfășurate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va desfășura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la H.G. nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(ii) «Festivalul de poker» – joc tradițional – este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfășoară exclusiv între participanți în săli ori spații din cadrul unor unități de cazare sau în alte locații, cu respectarea regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.”.

 

 

Art. 10 alin. (3) pct .(vi) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)
Noua reglementare

La art. 10 alin. (3), după pct. (v) se introduce un nou punct, pct. (vi).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) pct. (vi) are următorul conținut: „dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc”.

 

Art. 10 alin. (4), (5) și (7) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (4) prevedea faptul că pentru respectarea principiilor menționate la alin. (3) era înființată o fundație de interes public, din care făceau parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărui obiectiv principal era respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. Organizatorii de jocuri de noroc licențiați erau obligați să transfere în contul fundației următoarele contribuții anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din Clasa I – 5.000 de euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiați din Clasa II – 1.000 de euro anual;

(iii) jocurile la distanță monopol de stat Clasa III – 5.000 de euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 de euro anual.

Art. 10 alin. (5) dispunea faptul că fondurile prevăzute la alin. (4) erau alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.

De asemenea, art. 10 alin. (7) stabilea faptul că furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv furnizorii de comunicații (furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu), precum și procesatorii de plăți erau obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (4) prevede: „Pentru respectarea principiilor menționate la alin. (3) va fi înființată o fundație de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărei obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. De asemenea, va fi înființat un «fond» la dispoziția O.N.J.N., denumit în continuare Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I – 5.000 euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II – 1.000 euro anual;

(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro anual”.

De asemenea, art. 10 alin. (5) dispune: „Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. Activitățile și programele de protecție a jucătorilor care vor fi finanțate din Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc vor putea li derulate de fundația de interes public, prevăzută la alin. (4), în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog sau alte O.N.G.-uri, conform prevederilor ordinului președintelui O.N.J.N.”.

În sfârșit, art. 10 alin. (7) stabilește: „Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum și procesatorii de plăți sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiți în O.U.G. nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricționarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum și cele referitoare la reclama și publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicențiat în România”.

 

 

Art. 10 alin. (8)O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)
Noua reglementare

La art. 10, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (8) prevede: „Procedura de administrare a Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc va fi stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.”.

 

 

Art. 11 alin. (2) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevedea faptul că pentru acțiunile publicitare organizate de diferiți operatori economici, în condițiile prevăzute la lit. c) a alin. (1), se instituia obligativitatea obținerii în prealabil a unui aviz de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

Noua reglementare

Art. 11 alin. (2) – Abrogat.

 

Art. 12 alin. (1) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea faptul că licența de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care îndeplinea condițiile pentru organizarea activităților ce făceau obiectul respectivei ordonanțe de urgență și era valabilă 10 ani de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea era de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiția plății taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) prevede: „Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și este valabilă 10 ani de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiția plății taxei de autorizare conform prevederilor art. 14”.

 

 

Art. 13 alin. (3) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (3) dispunea faptul că taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4) din prezentul articol, precum și celelalte taxe prevăzute în respectiva ordonanță de urgență constituiau venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) din respectivul articol, se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației Naționale și 2% la Ministerul Tineretului și Sportului. Sumele se vira lunar din buget la nivelul încasărilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (3) dispune: „(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2% la Ministerul Tineretului și Sportului și 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor”.

 

 

Art. 14 alin. (1) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) prevedea faptul că nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și a taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc erau prevăzute în anexa care făcea parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență și puteau fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) prevede: „Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și al taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului”.

 

 

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C prevedea faptul că pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice jocurilor tip slot-machine, datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acorda o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuia achitată la bugetul de stat.

 

Noua reglementare

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C – Abrogată.

 

 

Art. 15 alin. (1) O.U.G. nr. 77/2009 (modificată prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) stabilea faptul că pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuiau îndeplinite următoarele condiții:

Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuia ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;

(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a garanțiilor în cuantumul prevăzut în respectiva ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de respectiva ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu respectiva ordonanță de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori, la societăți care au declarat faliment;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de respectiva ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

Pentru jocurile de noroc la distanță trebuia ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute la pct. A;

(ii) că deține un cont bancar pentru depozitarea banilor jucătorilor deschis la o bancă licențiată în România, sau la o bancă autorizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, dar care operează pe teritoriul României;

(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasată de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real a fiecărei tranzacții în serverul în oglindă aflat la dispoziția O.N.J.N. și să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul de siguranță, în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iv) că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, a fost aprobat/aprobată în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator autorizat, în conformitate cu lista aprobată de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., precum și în condițiile și în conformitate cu o procedură stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență;

(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească «reprezentantul autorizat» vor fi reglementate în normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență;

(vi) că serverul de joc și serverul în oglindă asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv înregistrarea și identificarea de jucători, mizele plasate și câștigurile plătite. Stocarea de informații trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor (serverul în oglindă), situat pe teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență. Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescripție, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;

(vii) că echipamentul pentru comunicații trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, precum și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului, care s-a înregistrat el însuși ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării și prelucrării lor;

(viii) că echipamentele de comunicații și punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului este pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) prevede: „Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;

(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative – de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a autorizației – în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.

Pentru jocurile de noroc la distanță trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute la lit. A;

(ii) că dețin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;

(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a fiecărei tranzacții în serverul de siguranță și să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziția O.N.J.N., în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iv) că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator licențiat;

(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(vi) că serverul de joc și serverul de siguranță asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv înregistrarea și identificarea de jucători, mizele plasate și câștigurile plătite. Stocarea de informații trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor, respectiv serverul de siguranță, situat pe teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescripție, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;

(vii) că echipamentul pentru comunicații, altul decât cel al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în O.U.G. nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, cât și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuși ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării și prelucrării lor;

(viii) că echipamentele de comunicații și punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;

(ix) dacă sistemul informatic central se află pe teritoriul României, operatorul va permite O.N.J.N, accesul direct la acesta prin intermediul serverului în oglindă, fără a mai fi nevoie de un server de siguranță”.

 

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – modificări (Legea nr. 124/2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.