H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar

H.G. nr. 571/2016

(M. Of. nr. 628 din 16 august 2016)

Se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 1. De asemenea, se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 628 din 16 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 din H.G. nr. 571/2016

Art. 1 prevede faptul că se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 1. De asemenea, se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2 din H.G. nr. 571/2016

Art. 2 stabilește, conform alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcții la obiective cu caracter militar și cele cuprinse în programele de investiții și reparații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire, și nici construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare.

Alin. (2) prevede faptul că activitățile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autoritățile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.

Art. 3 din H.G. nr. 571/2016

Art. 3 Documentațiile privind securitatea la incendiu a construcțiilor, elaborate și/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la data elaborării acestora.

Art. 4 din H.G. nr. 571/2016

Art. 4 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 5 din H.G. nr. 571/2016

Art. 5 La data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, H.G nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006; cu modif. și compl. ult., se abrogă.

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 571/2016

În cuprinsul anexei nr. 1 sunt prevăzute categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, și anume:

1. Clădiri:

a) încadrate conform legii în categoriile de importanță excepțională și deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație;
b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinație;
c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca „săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălțime ori destinație;
d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;
e) pentru sedii ale autorităților publice locale și centrale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
f) pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor și capelelor;
g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadnițelor și ciupercăriilor;
h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL, de capacitate medie sau mare.

2. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de:

a) comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;
b) alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;
c) birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
d) îngrijire a sănătății, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafață, sau dispensare și policlinici, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
e) învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp;
f) gară, autogară și aerogară, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum și stații de metrou, indiferent de aria desfășurată;
g) cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;
i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare și întreținere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii și baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă și fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal și fotbal cu vestiarele aferente și altele similare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafața mai mare sau egală cu 200 mp;
j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanță, popasuri turistice, căsuțe tip camping, pensiuni turistice urbane și rurale, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora;
k) producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.

3. Clădiri civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp

4. Construcții ori sisteme sau instalații pentru:

a) stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte;
b) stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);
c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale;
d) lucrări noi și de modificare a instalațiilor de stingere, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența prezentei hotărâri.

5. Construcții sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

Anexa nr. 2 din H.G. nr. 571/2016

În cuprinsul anexei nr. 2 sunt prevăzute categoriile de construcții și amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu, și anume:

1. Construcții ori sisteme sau instalații pentru:

a) sisteme de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în stații mixte;
b) stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;
c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, școlare și alte asemenea, clădirilor cu activități de producție și fluxuri tehnologice, instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hranei;
d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL;
e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localități.

2. Construcții sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.