Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2021 (M. Of. nr. 976/13.10.2021): Art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articolul Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 9/2021

(M. Of. nr. 976 din 13 octombrie 2021)

Complet RIL Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004  

Art. 4 alin. (1)

Excepția de nelegalitate poate fi invocată și cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.

 

În M. Of. nr. 976 din 13 octombrie 2021 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2021 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Astfel, Înalta Curte a stabilit faptul că excepția de nelegalitate poate fi invocată și cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004:

Art. 4: Excepția de nelegalitate

(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2021

Prin Decizia nr. 9/2021, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, excepția de nelegalitate poate fi invocată și cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2021 (M. Of. nr. 976/13.10.2021): Art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.