Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 28/2021 (M. Of. nr. 544/26.05.2021): ipotezele de excludere a asociatului de la art. 222 din Legea nr. 31/1990 nu se completează cu art. 1.928 C. civ.

 

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 28/2021

(M. Of. nr. 544 din 26 mai 2021)

Complet DCD Art. 222 din Legea nr. 31/1990;

 

Art. 1.928 C. civ.

Ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

În M. Of. nr. 544 din 26 mai 2021 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 28/2021 referitoare la ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a statuat că ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art 222 din Legea nr. 31/1990

„(1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 și 82;

d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

(2) Dispozițiile acestui articol se aplică și comanditaților în societatea în comandită pe acțiuni”.

Art. 1.928 C. civ.

„Excluderea din societateLa cererea unui asociat, instanța judecătorească, pentru motive temeinice, poate hotărî excluderea din societate a oricăruia dintre asociați”.

 

Decizia nr. 28/2021

Prin Decizia nr. 28/2021, ÎCCJ (Complet DCD) a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a Civilă, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că „ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 28/2021 (M. Of. nr. 544/26.05.2021): ipotezele de excludere a asociatului de la art. 222 din Legea nr. 31/1990 nu se completează cu art. 1.928 C. civ. was last modified: iunie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.