Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 117/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 951 din 5 octombrie 2021)

 

 

– modifică: art. 15^1 lit. d), art. 122 alin. (1), partea introductivă a art. 260 alin. (1); art. 260 alin. (1) lit. e^3);

– introduce: art. 15^2, art. 260 alin. (1) lit. e^5) și s).

 

În M. Of. nr. 951 din 5 octombrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Redăm, în continuare, modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 15^1 lit. d)

Vechea reglementare

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„d) primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c).”

 

Art. 15^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15^1 se introduce un nou articol, art. 15^2, cu următorul cuprins:

Art. 15^2

În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.

 

Art. 122 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 122 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

 

Partea introductivă a art. 260 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte:”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 260, partea introductivă a alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

Art. 260 alin. (1) lit. e^3)

Vechea reglementare

e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1) lit. e^3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;

 

Art. 260 alin. (1) lit. e^5) și s)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 260 alin. (1), după lit. e^4) și r) se introduc două noi litere, lit. e^5) și lit. s), cu următorul cuprins:

e^5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;

s) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 117/2021) was last modified: noiembrie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.