Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 82/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură fiscală
(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015,)
Legea nr. 82/2017
(M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017)
modifică: art. 229, art. 236 alin. (4)

În M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017, a fost publicată Legea nr. 82/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 82/2017.

Art. 229 din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 82/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 229 prevedea faptul că:

„Art. 229 („Precizarea naturii debitului”)

În toate actele de executare silită, cu excepția celor care privesc poprirea bancară, trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 229 dispune următoarele:

„Art. 229 („Precizarea naturii debitului”)

(1) În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în toate actele de executare silită care privesc poprirea bancară, cu excepția înștiințării debitorului privind înființarea popririi, trebuie să se indice doar cuantumul total al obligațiilor fiscale ce fac obiectul popririi”.

Art. 236 alin. (4) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 82/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 236 alin. (4) prevedea faptul că:

„Art. 236

(4) Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi de către plătitorul venitului numai potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 236 alin. (4) dispune următoarele:

„Art. 236

(4) Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condițiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 82/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.