Codul de procedură civilă – modificări (Legea nr. 199/2022)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

(rep. M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

(M. Of. nr. 682 din 8 iulie 2022)

– modifică: art. 524, art. 525, art. 526.

 

În M. Of. nr. 682 din 8 iulie 2022 s-a publicat Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.
Art. 524

Noua reglementare

Articolul 524 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 524: Forma contestației

Contestația se formulează în scris și se depune la instanța învestită cu soluționarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecății. Contestația se poate formula și verbal în ședință, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele arătate de parte, în încheierea de ședință.

 

Art. 525

Noua reglementare

Articolul 525 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 525: Competența. Procedura de soluționare

(1) Contestația este de competența instanței ierarhic superioare, care o soluționează în complet format din 3 judecători. Când procesul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, contestația se soluționează în completul de 5 judecători. Când procesul se judecă de completul de 5 judecători, contestația se soluționează de un alt complet de 5 judecători.

(2) Instanța învestită cu judecarea procesului va înainta de îndată contestația instanței competente, împreună cu o copie certificată de pe dosarul cauzei. Atunci când este posibil, acestea se trimit instanței ierarhic superioare în format electronic.

(3) Formularea contestației nu suspendă judecata.

(4) Instanța soluționează contestația în termen de 10 zile de la primirea dosarului.

(5) Judecata se face în camera de consiliu, cu citarea părților, printr-o hotărâre care nu este supusă niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în termen de 5 zile de la pronunțare.

(6) Dacă instanța găsește contestația întemeiată, va dispune ca instanța care judecă procesul să îndeplinească actul de procedură sau să ia măsurile legale necesare, arătând care sunt acestea și stabilind, când este cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.

(7) În toate cazurile, instanța care soluționează contestația nu va putea da îndrumări și nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluționare a pricinii ori care să aducă atingere libertății judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluția ce trebuie dată procesului.

Art. 526

Noua reglementare

Articolul 526 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 526: Sancționarea contestatorului de rea-credință

(1) Atunci când contestația a fost făcută cu rea-credință, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum și, la cererea părții interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestației.

(2) Reaua-credință rezultă din caracterul vădit nefondat al contestației, precum și din orice alte împrejurări care îndreptățesc constatarea că exercitarea acesteia s-a făcut în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaște”.

De asemenea, conform art. II al prezentei Legi, dispozițiile art. 524-526 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, sunt aplicabile și contestațiilor formulate după data intrării în vigoare a prezentei legi.

Codul de procedură civilă – modificări (Legea nr. 199/2022) was last modified: august 4th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.