Codul fiscal – modificări (Legea nr. 124/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal Legea nr. 124/2015 (M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2015) modifică: art. 75 alin. (2), art. 77 alin. (2)-(4), art. 77 alin. (7)-(9)
introduce: art. 77 alin. (10) și (11), art. 83 alin. (12)

În M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 124/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 92/2014 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.);

Codul fiscal;

Codul de procedură fiscală;

O.U.G nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 807 din 5 noiembrie. 2014);

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (publicată în M. Of. nr. 230 din 22 aprilie. 2013);

Legea nr. 124/2015 aprobă O.U.G. nr. 92/2014, modificând prevederile referitoare la O.U.G. nr. 77/2009, precum și la Codul fiscal.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 124/2015:

Art. 75 alin. (2) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 alin. (2) prevedea faptul că veniturile din jocuri de noroc cuprindeau toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 alin. (2) prevăd: „Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice”.

 

Art. 77 alin. (2), (3) și (4) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 77 alin. (2) dispunea faptul că veniturile din jocuri de noroc se impuneau, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depășeau echivalentul a 15.000 euro se impozitau cu 16%, iar veniturile care depășeau echivalentul a 100.000 euro se impozitau cu 25%.

De asemenea, la art. 77 alin. (3) dispunea faptul că obligația calculării, reținerii și virării impozitului revenea plătitorilor de venituri.

În sfârșit, art. 77 alin. (4) stabilea faptul că nu erau impozabile veniturile obținute din premii, în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (2) prevede: Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranșe de venit brut
– lei –
Impozit
– lei –
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750-445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000 lei

 

De asemenea, la art. 77 alin. (3) dispune: „Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri”.

În sfârșit, art. 77 alin. (4) stabilește: „Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machines și lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc”.

 

Art. 77 alin. (7)-(9) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 124/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 77 alin. (7) prevedea faptul că nu erau impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

De asemenea, art. 77 alin. (8) stabilea faptul că  persoanele fizice care obțineau venituri din jocurile de noroc prevăzute la alineatul (7) aveau obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent avea obligația de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declarației privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

În sfârșit, art. 77 alin. (9) stabilea: Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alineatul (7) era de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 euro și 25% pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc prevăzute la alin. (7) avea obligativitatea de a păstra o evidență nominală a persoanelor fizice care obținuseră venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro și a le declara organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor, celui de realizare a venitului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (7) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, impozitul anual datorat se determină de către organul fiscal competent”.

De asemenea, art. 77 alin. (8) dispune: „Contribuabilii care obțin venituri din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7) au obligația de a depune declarația privind venitul realizat, potrivit prevederilor art. 83 alin. (12). Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat pentru veniturile din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7), pe baza declarației privind venitul realizat, și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Impozitul de achitat pentru veniturile din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7), conform deciziei de impunere anuale, se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare”.

În sfârșit, art. 77 alin. (9) stabilește: Impozitul anual datorat pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alin. (7) se determină prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranșe de venit brut
– lei –
Impozit
– lei –
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750-445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445,000 lei

 

Art. 77 alin. (10) și (11) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 124/2015)

Noua reglementare

La art. 77, după alin. (9) se introduc două noi alineate, alin. (10) și (11).

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (10) prevede: „Pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alin. (7), fiecare organizator/plătitor de venituri are următoarele obligații:

a) transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor referitoare la fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, în formă scrisă;

b) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declarație informativă referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil”.

De asemenea, art. 77 alin. (11) stabilește: „Procedura de aplicare a prevederilor alin. (10) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

 

Art. 83 alin. (12) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 124/2015)

Noua reglementare

La art. 83, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (12).

Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (12) prevede: „Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 77 alin. (8), la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”.

 

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 124/2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.