Aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România (HUNNPR nr. 10/2017)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
HUNNPR nr. 10/2017
(M. Of. nr. 319 din 4 mai 2017)
Se aprobă modificarea Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 930 din 16 decembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

În M. Of. nr. 319 din 4 mai 2017, a fost publicată HUNNPR nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Art. I din HUNNPR nr. 10/2017

Art. I stabilește faptul că se aprobă modificarea Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 930 din 16 decembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. II din HUNNPR nr. 10/2017

Potrivit art. II, respectiva hotărâre se aduce la cunoștință tuturor notarilor publici.

Art. III din HUNNPR nr. 10/2017

În art. III este prevăzut faptul că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Art. IV din HUNNPR nr. 10/2017

Conform dispozițiilor art. IV, compartimentele de specialitate vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România (HUNNPR nr. 10/2017) was last modified: iunie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.