Aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (OMMSS nr. 2171/2022)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale (OMMSS nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

(M. Of. nr. 1180 din data de 9 decembrie 2022)

 

Având în vedere:

− art. IV din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

− H.G. nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

− prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii;

− prevederile H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii;

− OMMSS nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

− Referatul de aprobare nr. 260/DNB din 7.11.2022 al Inspecției Muncii

În temeiul:

− art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă.

În M. Of. nr. 1180 din data de 9 decembrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale (OMMSS) nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.

(2) Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

ANEXĂ Model-cadru – CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (OMMSS nr. 2171/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.