Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc – modificări (Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

Abstract

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal
acts.
Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al UNEJ nr. 19/2010

(M. Of. nr. 713 din 26 octombrie 2010; cu modif. ult.)

Hotărârea UNEJ nr. 11/2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc

(M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018)

  modifică: art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 21 lit. p), art. 23 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (3)-(4).

 

În M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018, s-a publicat Hotărârea UNEJ nr. 11/2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc. 

Hotărârea UNEJ nr. 11/2018 (M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018) aduce modificări Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al UNEJ nr. 19/2010 (M. Of. nr. 713 din 26 octombrie 2010; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului statut:

 

Art. 16 alin. (1) din Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) prevedea:

„(1) Congresul Uniunii este constituit din președintele și vicepreședinții Uniunii, președinții și vicepreședinții Camerelor și din membrii Consiliului Uniunii, cu excepția Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Congresul Uniunii este constituit din președintele și vicepreședinții Uniunii, președinții Camerelor, membrii Consiliului Uniunii și câte un delegat pentru fiecare cameră, ales de adunarea generală a acesteia, cu excepția Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2)”.

 

Art. 19 alin. (1) din Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) prevedea:

„(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecărei Camere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii constituit în baza normei de reprezentare de 1 la 150 executori judecătorești. Norma se calculează și pentru fracțiile neîmplinite”.

 

Art. 21 lit. p) din Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 lit. p) prevedea:

„Consiliul Uniunii are următoarele atribuții:

(…)

p) stabilește și aprobă cuantumul cotelor de contribuție ale executorilor judecătorești la Uniune și la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. p) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul Uniunii are următoarele atribuții:

(…)

p) stabilește și aprobă cuantumul cotelor de contribuție la Uniune și la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești”.

 

Art. 23 alin. (1) lit. f) din Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții principale:

(…)

f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuție ale executorilor judecătorești la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceștia;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții principale:

(…)

f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuție la Uniune”.

 

Art. 26 alin. (3)-(4) din Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 11/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (3)-(4) prevedeau:

„(3) Cota de contribuție a fiecărui executor judecătoresc la Uniune se aprobă de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(4) Cotele de contribuție se plătesc lunar”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (3)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Cota de contribuție a Camerei la Uniune reprezintă totalitatea contribuțiilor membrilor săi la bugetul Uniunii și se aprobă de către Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului Executiv. 

 (4) Contribuția menționată la alin. (3) se plătește lunar de către fiecare executor judecătoresc, direct în contul bancar al Uniunii sau la casieria acesteia”.

 

Alte prevederi ale Hotărârii UNEJ nr. 11/2018

 

Potrivit art. II, respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării, iar art. III stabilește faptul că, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii, au fost însărcinate: Secretariatul UNEJ, Serviciul juridic și Compartimentul IT din cadrul UNEJ, precum și structurile corespunzătoare din cadrul Camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc – modificări (Hotărârea UNEJ nr. 11/2018) was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.