Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor – completări (Hotărârea CSM nr. 295/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 182/2007

(M. Of. nr. 253 din 16 aprilie 2007; cu modif. ult.)

Hotărârea nr. 295/2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor

(M. Of. nr. 304 din 4 aprilie 2018)

introduce: art. 9 alin. (3)-(4), art. 11^2 pct. 3.

În M. Of. nr. 304 din 4 aprilie 2018, s-a publicat Hotărârea nr. 295/2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor.

Hotărârea Plenului CSM nr. 295/2018 completeză Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 182/2007 (pub. M. Of. nr. 253 din 16 aprilie 2007, cu modif. ult.). Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 9 alin. (3)-(4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor (introduse prin Hotărârea Plenului CSM nr. 295/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu următorul cuprins:

„(3) În termen de 48 de ore de la data afișării la sediul instanței sau parchetului care organizează concursul a listei candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs, candidații respinși pot formula contestații, care vor fi soluționate de comisia de contestații.

(4) După soluționarea contestațiilor se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, care se afișează în condițiile alin. (3)”.

 

Art. 11^2 pct. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor (introdus prin Hotărârea Plenului CSM nr. 295/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11^2, după pct. 2, se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:

„3. soluționează contestațiile formulate de candidații respinși în urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor – completări (Hotărârea CSM nr. 295/2018) was last modified: iunie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.