Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – aprobare (Hotărârea CSM nr. 103/2019)

În M. Of. nr. 527 din 27 iunie 2019 s-a publicat Hotărârea nr. 103/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari.

Astfel, Regulamentul prezintă următoarea structură:

– Capitolul I („Dispoziții comune”);

– Capitolul II („Pregătirea judecătorilor și procurorilor în perioada de stagiu”);

– Capitolul III („Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate”);

– Capitolul IV („Validarea examenului de capacitate și repartizarea candidaților pe posturi”);

– Capitolul V („Dispoziții finale”).

 

Așadar, în art. 1 se precizează faptul că dispozițiile prezentului regulament se aplică auditorilor de justiție admiși la Institutul Național al Magistraturii până în anul 2019, inclusiv.

 

Art. 6 face următoarele mențiuni importante:

„Art. 6 – (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii stagiari și procurorii stagiari sunt obligați să se prezinte la examenul de capacitate.

(2) În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, acesta este obligat să se prezinte la următorul examen, organizat potrivit prezentului regulament.

(3) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calității de judecător stagiar sau de procuror stagiar, din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii. În această situație, judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiție și cheltuielile de școlarizare.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea judecătorului stagiar sau a procurorului stagiar, cu avizul conducătorului instanței sau al parchetului la care acesta funcționează, poate aproba amânarea examenului de capacitate numai o singură dată.

(5) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate susține acest examen dacă de la încheierea stagiului și până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.”

 

Art. 10 menționează că examenul de capacitate va consta într-o probă scrisă și una orală.

 

În continuare, art. 11 prezintă următoarele aspecte:

„(1) Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte pentru judecători și procurori, inclusiv soluționarea unor spețe și redactarea de lucrări cu caracter practic, în funcție de specificul activității candidaților.

(2) Probele scrise se susțin la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.”

 

Totodată, art. 13 pune în evidența desfășurarea probei orale, care se va centra pe următoarele materii: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

 

Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – aprobare (Hotărârea CSM nr. 103/2019) was last modified: iulie 8th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.