Neconstituționalitate (M. Of. 117/16.02.2016): Art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului

Decizia CCR Actul normativ Dispozițiile legale Sumar
D.C.C. nr. 31/2016 (M. Of. 117 din 16 februarie 2016) Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului art. 56 alin. (2) și (3) Dispozițiile art. 56 alin. (2) și (3) sunt neconstituționale

În M. Of. 117 din 16 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 31/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

 

Art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului

(1) Președintele României are dreptul, înainte de a promulga legea, să solicite ambelor Camere, printr-o cerere motivată, o nouă deliberare asupra legii sau a unor articole din lege adoptate în ședința comună a celor două Camere. Cererile de reexaminare a legilor adoptate în ședințe comune se trimit spre dezbatere comisiilor sesizate inițial în fond. Cererile de reexaminare a legilor pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea se trimit, spre dezbatere, comisiilor în a căror competență intră materia reglementată de respectivele legi. În cadrul cererii de reexaminare, Parlamentul poate să modifice în totalitate sau parțial textele care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozițiilor legii.

(2) În cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în totalitate sau parțial, legea, cuprinzând aceste texte reexaminate, după adoptare, se trimite Președintelui României în vederea promulgării.

(3) În cazul în care textele reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite spre promulgare în forma adoptată inițial de către Parlament”.

D.C.C. nr. 31/2016

Prin Decizia nr. 31/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate formulată de un număr de 84 de deputați și 14 senatori și a constatat că dispozițiile art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. 117/16.02.2016): Art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii