Neconstituționalitate: (M. Of. nr. 117/16.02.2016): Art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputaților

Decizia CCR Actul normativ Dispozițiile legale Sumar
D.C.C. nr. 30/2016 (M. Of. nr. 117 din 16 februarie 2016) Regulamentul Camerei Deputaților (rep. M. Of. nr. 437 din 18 iunie 2015 cu modif. ult.) Art. 137 Dispozițiile art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputaților sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 117 din 16 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 30/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Regulamentului Camerei Deputaților (rep. M. Of. nr. 437 din 18 iunie 2015 cu modif. ult.)

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților (rep. M. Of. nr. 437 din 18 iunie 2015 cu modif. ult.)

Art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților

„(1) Reexaminarea legii de către Camera Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, va avea loc în termenul prevăzut de Biroul permanent, care nu poate fi mai mare de 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaților dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată.

(2) Cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi este de competența comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă; deputații pot depune propuneri de texte care au legătură cu problemele sesizate de Președintele României în cererea de reexaminare, în termenul prevăzut de Biroul permanent pentru depunerea amendamentelor.

(3) Raportul comisiei se supune dezbaterii plenului Camerei Deputaților, după regulile procedurii legislative, și:

a) în cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în totalitate sau parțial, legea, cuprinzând aceste texte reexaminate, se trimite Senatului;

b) în cazul în care textele reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite Senatului în forma adoptată inițial de către Parlament.

(4) În situația în care Camera Deputaților este Cameră decizională, comisia permanentă care a fost inițial sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă va întocmi raportul asupra cererii de reexaminare, în conformitate cu alin. (2) și (3), având în vedere și varianta legii adoptată de Senat.

(5) În cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în totalitate sau parțial, legea adoptată, cuprinzând aceste texte reexaminate, se trimite Președintelui, în vederea promulgării. Dacă textele reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite Președintelui în forma adoptată inițial de către Parlament.”

D.C.C. nr. 30/2016
Prin Decizia nr. 30/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate formulată de un număr de 84 de deputați și a constatat că dispozițiile art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 106/2015, sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: (M. Of. nr. 117/16.02.2016): Art. 137 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul Camerei Deputaților was last modified: July 6th, 2016 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.