O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 267/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005)
Legea nr. 267/2015
(M. Of. nr. 839 din 9 noiembrie 2015)
modifică: art. 2 lit. k), art. 21

 

În M. Of. nr. 839 din 9 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 267/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014).

Legea nr. 267/2015 modifică în mod indirect O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005).

 

Art. 2 lit. k) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 267/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. k) prevedea faptul că se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activități:

(…)

k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. k) prevede: „Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) [Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale] încasările efectuate din următoarele activități:

(…)

k) încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet”.

 

Art. 21 O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin Legea nr. 267/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 dispunea faptul că în situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) și l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 dispune: „În situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.)
O.G. nr. 53/2005
(M. Of. nr. 796 din 1.9.2005)
O.G. nr. 28/2006
(M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006)
O.U.G. nr. 12/2006
(M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006)
O.G. nr. 14/2007
(M. Of. nr. 603 din 31 august 2007)
Legea nr. 264/2008
(M. Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2008)
Legea nr. 52/2009
(M. Of. nr. 224 din 7 aprilie 2009)
O.G. nr. 8/2011
(M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011)
O.G. nr. 14/2011
(M. Of. nr. 604 din 26 august 2011)
Legea nr. 211/2012
(M. Of. nr. 778 din 19 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 91/2014
(M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014)
O.G. nr. 10/2015
(M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015)
O.U.G. nr. 8/2015
(M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015)
Legea nr. 166/2015
(M. Of. nr. 460 din 25 iunie 2015)
Legea nr. 186/2015
(M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015)
O.G. nr. 17/2015
(M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
Legea nr. 267/2015
(M. Of. nr. 839 din 9 noiembrie 2015)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 267/2015) was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii