Organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune – completări (Legea nr. 65/2018)

Abstract

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 252/2013 (M. Of. nr. 512 din 14 august 2013; cu modif. ult.) Legea nr. 65/2018 (M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018) – introduce: art. 17 lit. ș^1), art. 111 alin. (7)

 

În M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 65/2018 pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (M. Of. nr. 512 din 14 august 2013; cu modif. ult.)

 

Art. 17 lit. ș^1) Legea nr. 252/2013 (modificat prin Legea nr. 65/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după lit. ș), se introduce o nouă literă, lit. ș1), cu următorul conținut:

Direcția are următoarele atribuții principale:

(…)

ș1) elaborează și sprijină desfășurarea, în colaborare cu alte instituții ale statului, de acțiuni și programe de reintegrare socială pe piața muncii a persoanelor aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probațiune; ”.

 

Art. 111 alin. (7) Legea nr. 252/2013 (modificat prin Legea nr. 65/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 111, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

(7) În activitatea sa, consilierul de probațiune întocmește, la solicitarea persoanei supravegheate, un raport care va conține și o recomandare în vederea angajării acesteia”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Organizarea și funcționarea sistemului de probațiune – completări (Legea nr. 65/2018) was last modified: mai 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.