O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 327/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 39/2015
(M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
Legea nr. 327/2015 (M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015) modifică art. 5 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.G. nr. 39/2015 prin Legea nr. 327/2015:

 

Art. 5 alin. (3) O.G. nr. 39/2015 (modificată prin Legea nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevede faptul că organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) prevede: „Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat”.

 

 

Alte prevederi ale Legii nr. 327/2015

Potrivit art. II, faptele sancționate contravențional cu avertisment, care sunt înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor la data intrării în vigoare a respectivei legi, se scot din evidență începând cu această dată.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 327/2015) was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii