O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă – modificări (Legea nr. 310/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 51/2008

(M.  Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008; cu modif. ult.)

Legea nr. 310/2018

(M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018)

abrogă: art. 13^1

În M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

 Astfel, Legea nr. 310/2018 modifică următoarele acte normative:

– Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (rep. M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (M.  Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, prin Legea nr. 310/2018:

Art. 13^1 din O.U.G. nr. 51/2008 (modificat prin Legea nr. 310/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^1 prevedea:

„(1) Dacă hotărârea pronunțată în cauza pentru care s-a încuviințat ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară în forma prevăzută la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și pentru exercitarea și susținerea acestuia.

(2) Hotărârea pronunțată cu drept de recurs, însoțită de copia încheierii de încuviințare a ajutorului public judiciar se comunică de îndată baroului de avocați, în vederea verificării și confirmării sau, dacă este cazul, desemnării unui avocat cu drept de a pleda în fața instanței de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanța de recurs.

(3) Dacă partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar în etapa procesuală anterioară recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.

(4) De la data desemnării sau confirmării avocatului potrivit alin. (2) începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. Dispozițiile art. 13 alin. (4) teza finală sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Instanța de recurs verifică dacă se mențin condițiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Dacă instanța constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile, dispune, prin încheiere, încetarea acestuia și obligarea părții la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de stat sub formă de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispozițiile art. 21 sunt aplicabile”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13^1 se abrogă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă – modificări (Legea nr. 310/2018) was last modified: martie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.