O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 13/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

(M. Of. nr. 3 august 2006, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

(M. Of. nr. 102 din 11 februarie 2020)

 

– modifică: art. 6 pct. 10 și 21, art. 6 pct. 25, art. 12, art. 41 alin. (3), art. 70 alin. (2) și (3), art. 72 alin. (5), art. 73, art. 74 alin. (1), art. 100 alin. (1) pct. 14, art. 101 alin. (1) pct. 8, art. 103 alin. (1^1), (2), (3), (5) și (6), art. 104 alin. (3), (4), (5), art. 104 ind. 1 alin. (4), art. 111 alin. (5), (6), art. 118 alin. (3) și (5), anexa nr. 1 lit. a);

– introduceart. 6 pct. 10^1, art. 70 alin. (4), (5), art. 101 alin. (1) pct. 20.

În M. Of. nr. 102 din 11 februarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivei ordonanțe.

Art. 6 pct. 10 și 21

Vechea reglementare

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: (…)

10. bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

(…)

21. moped – vehiculul cu două, trei sau patru roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kW”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 6 pct. 10 și 21 având următorul conținut:

„10. bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;

(…)

21. moped – autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013”.

 

Art. 6 pct. 10^1

Noua reglementare

Se introduce art. 6 pct. 10^1, având următorul cuprins:

„10^1. trotineta electrică – vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013”.

 

Art. 6 pct. 25

Vechea reglementare

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: (…) 25. pistă pentru biciclete – subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și mopedelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 6 pct. 25 se modifică, având următorul conținut:

„25. pistă pentru biciclete – subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice”.

 

Art. 12

Vechea reglementare

„(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna și a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, și să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute prin regulament”.

Noua reglementare

Art. 12 se modifică având următorul conținut:

„(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;

b) bicicletele;

c) trotinetele electrice.

(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

(3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute prin regulament.

(4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice”.

 

Art. 41 alin. (3)

Vechea reglementare

„Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulației bicicletelor, acestea, precum și mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări art. 41 alin. (3) va avea următorul conținut:

„Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h”.

 

Art. 70 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

„(2) Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

(3) Bicicletele și mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 70 alin. (2) și (3) va avea următorul conținut:

„(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare”.

 

Art. 70 alin. (4), (5)

Noua reglementare

La art. 70 se introduc două alineate, alin. (4) și (5) cu următorul conținut:

„(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice”.

 

Art. 72 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum și cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări art. 72 alin. (5) a fost modificat cu următorul conținut:

„(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric”.

 

Art. 73

Vechea reglementare

„Regulile privind circulația pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament”.

Noua reglementare

Potrivit noilor dispoziții, art 73 va avea următorul cuprins:

„Regulile pentru circulația pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament”.

 

Art. 74 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor și mopedelor, a tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h”.

Noua reglementare

Potrivit noilor dispoziții art. 74 alin. (1) va avea următorul conținut:

„(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h”.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 13/2020) was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.