O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – modificări (Legea nr. 202/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M. Of. nr.  1.117 din 29 decembrie 2018)

 

Legea nr. 202/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 903 din 8 noiembrie 2019)

– modifică: art. unic pct. 1, alin. (1);

– introduce: art. unic, pct. 3.

 

În M. Of. nr. 903 din 8 noiembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 202/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Art. unic pct. 1 alin. (1) din O.U.G nr. 113/2013 (modificat prin Legea nr. 202/2019) 

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. unic pct. 1 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017 și 2018, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. unic pct. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017-2019, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.”

 

Art. unic pct. 3 din O.U.G nr. 74/2013 (introdus prin Legea nr. 199/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul unic, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:

„3. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) În cazul județelor care intră sub incidența alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări, în termenul legal, în anul 2018, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.»”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – modificări (Legea nr. 202/2019) was last modified: ianuarie 20th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.