O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări aprobate (Legea nr. 261/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 111/2010
(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 55/2017
(M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)

– modifică: art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a)

– introduce: art. 15 alin. (1^1), art. 37^1

În M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 261/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Potrivit art. unic din Legea nr. 261/2017 (M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017), se aprobă O.U.G. nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M. Of. nr. 644 din 7 august 2017).

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 111/2010 prin O.U.G. nr. 55/2017.

Art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 55/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea:

„(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8.500 lei”.

Art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 55/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea:

„(2) Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) și (2)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) și (2)”.

Art. 15 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 55/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică și în situația în care se solicită stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2)”.

Art. 17 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 55/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepția situației prevăzute la art. 7 alin. (2);”.

Art. 37^1 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 55/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:

„Pentru drepturile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2), (4) și (5), dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului”.

Alte prevederi din O.U.G. nr. 55/2017

Conform art. II din O.U.G. nr. 55/2017, prevederile art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificate prin respectiva ordonanță de urgență, se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări aprobate (Legea nr. 261/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.