O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – modificări (Legea nr. 152/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003

(M. Of. nr. 413 din 30 august 2000)

 

 

Legea nr. 152/2019 privind aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

(M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019)

 

– modifică: art. 5 alin. (1), art. 6^7, alin. (1);

introduce: art. 1 alin. (3) lit. q)-r), art. 5 alin. (1^1)-(1^2).

 

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 152/2019 privind aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte ormative:

–  O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 635 din 29 august 2014);

–  O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003  (M. Of. nr. 413 din 30 august 2000).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

 

Art. 1 alin. (3) lit. q)-r) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (introdus prin Legea nr. 152/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), după lit. p) se introduc două noi litere, lit. q)-r), cu următorul conținut:

„(3) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

q) laborator mobil – autovehicul dotat cu echipamentele necesare efectuării inspecției tehnice periodice la tractoare agricole sau forestiere și la mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, care se poate deplasa la o locație convenită la cererea primăriei comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz;

r) atestat tehnic – document emis de R.A.R. pentru mașinile și utilajele autopropulsate pentru lucrări care include date de identificare și caracteristici tehnice ale acestora”.

 

Art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:

„(1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m) care nu dețin atestat tehnic, la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2)”.

 

Art. 5 alin. (1^1)-(1^2) lit. q)-r) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (introdus prin Legea nr. 152/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1)-(2^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Inspecția tehnică periodică la tractoare agricole sau forestiere și la mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată și cu laboratoare mobile din dotarea R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(1^2) Registrul Auto Român asigură echipamentele și resursele umane necesare respectării prevederilor alin. (1^1)”.

 

Art. 6^7 alin. (1) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6^7, alin. (1) prevedea:

„(1) În vederea obținerii certificatului de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecției tehnice periodice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6^7, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„ Art. 6^7

(1) În vederea obținerii certificatului de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent atestatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecției tehnice periodice”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – modificări (Legea nr. 152/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.