Neconstituționalitate (M. Of. nr. 353/9.05.2016): Dispozițiile art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 169/2016
(M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016)
Codul de procedură civilă Art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi Dispozițiile art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituționale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curții de apel în raza căreia funcționează instanța învestită cu judecarea litigiului.

În M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 169/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

Obiectul excepției de neconstituționalitate
 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile:

Art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

Art. 142 alin. (1) teza întâi

Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competența de soluționare revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cererea de strămutare se depune la instanța competentă să o soluționeze, care va înștiința de îndată instanța de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare”.

Art. 145 alin. (1) teza întâi

În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa. Înalta Curte de Casație și Justiție va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța de la care se cere strămutarea”.

D.C.C. nr. 169/2016

 

Prin Decizia nr. 169/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 543/33/2015 al Curții de Apel Cluj – Secția I civilă și a constatat că dispozițiile art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituționale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curții de apel în raza căreia funcționează instanța învestită cu judecarea litigiului.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 353/9.05.2016): Dispozițiile art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă was last modified: august 19th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii