Neconstituționalitate (M. Of. nr. 842/3.10.2018): Art. 277 („Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria”) alin. (2) și alin. (4) din Codul civil

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 534/2018

(M. Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018)

Art. 277 alin. (2) și alin. (4) din Codul civil Dispozițiile art. 277 alin. (2) și alin. (4) din Codul civil sunt constituționale numai în măsura în care  permit acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în condițiile stipulate de dreptul european, soților – cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor terțe – din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene

 

În M. Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 534/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și alin. (4) din Codul civil, privind interzicerea unor forme de conviețuire ori echivalarea acestora cu căsătoria.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 277 alin. (2) și alin. (4) („Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria”) din Codul civil

 „(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România.

(…)

(4) Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile”.

 

D.C.C. nr. 534/2018

Prin Decizia pronunțată în ședința din 18 iulie 2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 277 alin. (2) și alin. (4) din Codul civil sunt constituționale în măsura în care permit acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în condițiile stipulate de dreptul european, soților – cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor terțe – din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 842/3.10.2018): Art. 277 („Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria”) alin. (2) și alin. (4) din Codul civil was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Universul Juridic

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii