Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to: art.
127 (“Facultative jurisdiction”) paragraphs (1)-(2) of the Code of civil procedure, art. 252^3
(“Capitalization of immovable seized during the trial”) of the Criminal Procedure Code, art. 56 para.
(1) letter c) sentence I of the Labour Code, and also in relation to the provisions of Law for amending
and supplementing Law no. 334/2006 on the financing of political parties’ activity and electoral
campaigns, of art. 37 para. (3) of the Law of national education no. 1/2011, the provisions of Law for
the approval of the G.E.O. no. 55/2016 on the reorganization of the National Company of Motorway
and National Roads of Romania, art. 1 letter e) sentence I of the Parliament Decision no. 20/2018
regarding the establishment of the Joint Special Committee of the Chamber of Deputies and the
Senate for the preparation of the Administrative Code, the provisions of Law on the approval of the
G.E.O. no. 85/2016 for amending and supplementing G.E.O. no. 23/2008 on fisheries and
aquaculture, certain provisions of the Law for amending and supplementing Law no. 254/2013 on
the execution of punishments and custodial measures ordered by the court during the criminal trial,
the provisions of the Romanian Parliament Decision no. 21/2018 on the appointment of a member of
the Ruling Council of the National Council for Combating Discrimination, sole art. points 3 and 5 of
the Law on the approval of the G.E.O. no. 33/2017 for amending and supplementing art. 11 of the
G.E.O. no. 22/2009 regarding the establishment of ANARC, art. 51 para. (3) of Law no. 317/2004
on regarding the Superior Council of Magistracy, art. 30 para. (2) and (3) and art. 280 para. (2) of
Law no. 95/2006 regarding the health reform, as well as the provisions of Law for amending and
supplementing certain health regulations.
Moreover, another decision was published regarding an objection of unconstitutionality related
to the phrase “all social relations” in the content of the provisions of the Law for amending and
supplementing Law no. 535/2004 on the prevention and fighting against terrorism.

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 307/2018 

(M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Art. 37 alin. (3) Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 307/2018 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.) și a art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011

„Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii”.

 

D.C.C. nr. 307/2018

Prin Decizia nr. 307/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.

 

De asemenea, în urma deliberărilor din cadrul aceleiași ședințe, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995.

În argumentarea soluției, Curtea a reținut că prevederile criticate încălcă dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. t), coroborate cu ale art. 118 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabilește prin lege organică.
Curtea a subliniat faptul că funcțiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele esențiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea și avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de rang inferior legii.

În aplicarea art. 37 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, se ajunge la situația în care un aspect esențial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie reglementat printr-un act administrativ.

Prin urmare, Curtea a constatat că sunt încălcate și dispozițiile art. 1 alin. (4) și alin. (5) din Constituție.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii