Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 307/2018 

(M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Art. 37 alin. (3) Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 307/2018 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.) și a art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011

„Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii”.

 

D.C.C. nr. 307/2018

Prin Decizia nr. 307/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.

 

De asemenea, în urma deliberărilor din cadrul aceleiași ședințe, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995.

În argumentarea soluției, Curtea a reținut că prevederile criticate încălcă dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. t), coroborate cu ale art. 118 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabilește prin lege organică.
Curtea a subliniat faptul că funcțiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele esențiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea și avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de rang inferior legii.

În aplicarea art. 37 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, se ajunge la situația în care un aspect esențial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie reglementat printr-un act administrativ.

Prin urmare, Curtea a constatat că sunt încălcate și dispozițiile art. 1 alin. (4) și alin. (5) din Constituție.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 was last modified: august 6th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii