Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii”) alin. (3) teza finală din NCPP

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 354/2018 

(M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

NCPP Art. 252^3 alin. (3) teza finală Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 354/2018 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252^3 alin. (3) teza finală din noul Cod de procedură penală (NCPP).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății”) NCPP

 „ (1) În cursul judecății, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părți sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanța de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părțile, precum și custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie. 

(2) La termenul fixat, se pune în discuția părților, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate și li se pune în vedere că au dreptul de a face observații sau cereri legate de acestea. Lipsa părților legal citate nu împiedică desfășurarea procedurii.

(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum și cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), instanța de judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea instanței este definitivă”.

 

D.C.C. nr. 354/2018

Prin Decizia nr. 354/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 252^3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală, care nu permite, în cursul judecății, contestarea luării de către instanță a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate este neconstituțională.

 

Curtea a reținut faptul că, dacă cursul urmăririi penale, încheierea judecătorului de drepturi și libertăți de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestată atât cu privire la dispunerea valorificării, cât și cu privire la modul de aducere la îndeplinire a acesteia [a se vedea art. 252^2 alin. (4) și art. 252^4 alin. (1) teza întâi din NCPP], în cursul judecății încheierea instanței de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestată numai cu privire la modul de aducere la îndeplinire a acestei încheieri, măsura dispunerii valorificării bunurilor mobile sechestrate neputând fi supusă vreunei căi de atac [a se vedea art. 252^4 alin. (1) teza a treia din NCPP].

Așa fiind, întrucât dreptul la un proces echitabil poate fi examinat în legătură cu încălcarea/negarea unor garanții procesuale privind drepturi cu caracter civil, respectiv dreptul de proprietate privată, reglementarea unei căi de atac efective în beneficiul persoanelor al căror drept de proprietate este afectat prin măsuri procesuale restrictive reprezintă o exigență constituțională pe care legiuitorul trebuie să o respecte în vederea protejării și garantării dreptului de proprietate privată.

În concluzie, lipsa unei căi de atac separate împotriva încheierii instanței de judecată (fond sau apel) prin care s-a dispus valorificarea unui bun mobil sechestrat contravine drepturilor consacrate de art. 21 alin. (1) și (3), art. 44 și art. 129 din Constituție.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății”) alin. (3) teza finală din NCPP was last modified: august 6th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii