Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii”) alin. (3) teza finală din NCPP

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to: art.
127 (“Facultative jurisdiction”) paragraphs (1)-(2) of the Code of civil procedure, art. 252^3
(“Capitalization of immovable seized during the trial”) of the Criminal Procedure Code, art. 56 para.
(1) letter c) sentence I of the Labour Code, and also in relation to the provisions of Law for amending
and supplementing Law no. 334/2006 on the financing of political parties’ activity and electoral
campaigns, of art. 37 para. (3) of the Law of national education no. 1/2011, the provisions of Law for
the approval of the G.E.O. no. 55/2016 on the reorganization of the National Company of Motorway
and National Roads of Romania, art. 1 letter e) sentence I of the Parliament Decision no. 20/2018
regarding the establishment of the Joint Special Committee of the Chamber of Deputies and the
Senate for the preparation of the Administrative Code, the provisions of Law on the approval of the
G.E.O. no. 85/2016 for amending and supplementing G.E.O. no. 23/2008 on fisheries and
aquaculture, certain provisions of the Law for amending and supplementing Law no. 254/2013 on
the execution of punishments and custodial measures ordered by the court during the criminal trial,
the provisions of the Romanian Parliament Decision no. 21/2018 on the appointment of a member of
the Ruling Council of the National Council for Combating Discrimination, sole art. points 3 and 5 of
the Law on the approval of the G.E.O. no. 33/2017 for amending and supplementing art. 11 of the
G.E.O. no. 22/2009 regarding the establishment of ANARC, art. 51 para. (3) of Law no. 317/2004
on regarding the Superior Council of Magistracy, art. 30 para. (2) and (3) and art. 280 para. (2) of
Law no. 95/2006 regarding the health reform, as well as the provisions of Law for amending and
supplementing certain health regulations.
Moreover, another decision was published regarding an objection of unconstitutionality related
to the phrase “all social relations” in the content of the provisions of the Law for amending and
supplementing Law no. 535/2004 on the prevention and fighting against terrorism.

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 354/2018 

(M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018)

NCPP Art. 252^3 alin. (3) teza finală Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 354/2018 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252^3 alin. (3) teza finală din noul Cod de procedură penală (NCPP).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății”) NCPP

 „ (1) În cursul judecății, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părți sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanța de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părțile, precum și custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie. 

(2) La termenul fixat, se pune în discuția părților, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate și li se pune în vedere că au dreptul de a face observații sau cereri legate de acestea. Lipsa părților legal citate nu împiedică desfășurarea procedurii.

(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum și cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), instanța de judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea instanței este definitivă”.

 

D.C.C. nr. 354/2018

Prin Decizia nr. 354/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 252^3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală, care nu permite, în cursul judecății, contestarea luării de către instanță a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate este neconstituțională.

 

Curtea a reținut faptul că, dacă cursul urmăririi penale, încheierea judecătorului de drepturi și libertăți de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestată atât cu privire la dispunerea valorificării, cât și cu privire la modul de aducere la îndeplinire a acesteia [a se vedea art. 252^2 alin. (4) și art. 252^4 alin. (1) teza întâi din NCPP], în cursul judecății încheierea instanței de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestată numai cu privire la modul de aducere la îndeplinire a acestei încheieri, măsura dispunerii valorificării bunurilor mobile sechestrate neputând fi supusă vreunei căi de atac [a se vedea art. 252^4 alin. (1) teza a treia din NCPP].

Așa fiind, întrucât dreptul la un proces echitabil poate fi examinat în legătură cu încălcarea/negarea unor garanții procesuale privind drepturi cu caracter civil, respectiv dreptul de proprietate privată, reglementarea unei căi de atac efective în beneficiul persoanelor al căror drept de proprietate este afectat prin măsuri procesuale restrictive reprezintă o exigență constituțională pe care legiuitorul trebuie să o respecte în vederea protejării și garantării dreptului de proprietate privată.

În concluzie, lipsa unei căi de atac separate împotriva încheierii instanței de judecată (fond sau apel) prin care s-a dispus valorificarea unui bun mobil sechestrat contravine drepturilor consacrate de art. 21 alin. (1) și (3), art. 44 și art. 129 din Constituție.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 579/9.07.2018): Art. 252^3 („Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății”) alin. (3) teza finală din NCPP was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii