Neconstituționalitate (M. Of. nr. 429/30.05.2019): Art. 341 („Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (9) din NCPP

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C nr. 243/2019

(M. Of. nr. 429 din 30 mai 2019)

Codul de procedură penală art. 341 alin. (9) Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 429 din 30 mai 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 243/2019 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 341 („Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (9) din Codul de procedură penală

„În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul și intimații pot face, motivat, contestație cu privire la modul de soluționare a excepțiilor privind legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale. Contestația nemotivată este inadmisibilă”.

 

D.C.C. nr. 243/2019

 Prin Decizia nr. 243/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a face contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu privire la dispoziția de începere a judecății referitor la faptele și persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mișcare acțiunea penală, pronunțată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, este neconstituțională.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 429/30.05.2019): Art. 341 („Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (9) din NCPP was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.