Neconstituționalitate (M. Of. nr. 260/4.04.2019): Art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 738/2018

 

(M. Of. nr. 260 din 4 aprilie 2019)

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Art. 167 alin. (4) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 260 din 4 aprilie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 738/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Astfel, Curtea a constatat că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

„(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1)”.

 

D.C.C. nr. 738/2018

 

Prin Decizia nr. 738/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Polaris M Holding – S.R.L. din Constanța în Dosarul nr. 583/54/2017 al Curții de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal și a constatat că dispozițiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 260/4.04.2019): Art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.