Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1002/18.12.2017): Art. 59 alin. (7) din Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a legii de modificare

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 653/2017
(M. Of. nr. 1002 din 18 decembrie 2017)
Art. 59 alin. (7) din Statutul polițistului Dispozițiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare sunt neconstituționale.
Art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) și ale art. 78 alin. (1) din Statutul polițistului Dispozițiile art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1) și ale art. 62 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

De asemenea, respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002.

În M. Of. nr. 1002 din 18 decembrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 653/2017 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) și ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

„Art. 22

(…)

(7) Competențele emiterii actelor administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii”.

„Art. 57

Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de polițist, comise cu vinovăție:

(…)

b) neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefii ierarhici sau de la autoritățile anume abilitate de lege; ”.

„Art. 59

(…)

(7) În fața consiliilor de disciplină polițistul are dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de Corp”.

„Art. 61

(1) Polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, șefului unității ierarhic superioare”.

„Art. 62

(…)

(2) Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică și profesională a abaterilor comise de polițiști și a modului în care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2)”. 

„Art. 78

(1) Procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor

(…)”.

D.C.C. nr. 653/2017

Prin Decizia nr. 653/2017, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarele nr. 415/121/2014* și nr. 4.240/121/2014* ale Curții de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal și a constatat că: dispozițiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare sunt neconstituționale. 

De asemenea, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Daniel Ciprian Bugeac în Dosarul nr. 4.240/121/2014* al Curții de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal și a constatat că: dispozițiile art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1) și ale art. 62 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Cu aceeași ocazie, Înalta Curte a decis să respingă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, excepție ridicată de Daniel Ciprian Bugeac în Dosarul nr. 4.240/121/2014* al Curții de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1002/18.12.2017): Art. 59 alin. (7) din Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a legii de modificare was last modified: ianuarie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.