Neconstituționalitate (M. Of. 421/29.05.2019): Art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C nr. 220/2019

(M. Of. nr. 421 din 29 mai 2019)

O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară art. III lit. a)  Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 421 din 29 mai 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 220/2019, cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Art. III din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privind recursul în casație exercitat împotriva deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casație aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) în cazul recursurilor în casație exercitate împotriva deciziilor pronunțate începând cu data publicării Deciziei Curții Constituționale nr.540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.434 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.”

 

D.C.C. nr. 220/2019

Prin Decizia nr. 220/2019, Curtea Constituțională, cu majoritate de  voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 care exclude atacarea cu recurs în casație a deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca instanță de apel, pronunțate anterior datei de 24 octombrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 540/2016 și pentru care nu a fost epuizat termenul prevăzut de art. 435 din Codul de procedură penală, este neconstituțională.

Pe de altă parte, cu unanimitate de voturi, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III lit. b) din O.U.G. nr. 70/2016.

Neconstituționalitate (M. Of. 421/29.05.2019): Art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii