Neconstituționalitate (M. Of. 421/29.05.2019): Art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C nr. 220/2019

(M. Of. nr. 421 din 29 mai 2019)

O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară art. III lit. a)  Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 421 din 29 mai 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 220/2019, cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Art. III din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privind recursul în casație exercitat împotriva deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casație aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) în cazul recursurilor în casație exercitate împotriva deciziilor pronunțate începând cu data publicării Deciziei Curții Constituționale nr.540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.434 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.”

 

D.C.C. nr. 220/2019

Prin Decizia nr. 220/2019, Curtea Constituțională, cu majoritate de  voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 care exclude atacarea cu recurs în casație a deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca instanță de apel, pronunțate anterior datei de 24 octombrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 540/2016 și pentru care nu a fost epuizat termenul prevăzut de art. 435 din Codul de procedură penală, este neconstituțională.

Pe de altă parte, cu unanimitate de voturi, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III lit. b) din O.U.G. nr. 70/2016.

Neconstituționalitate (M. Of. 421/29.05.2019): Art. III lit. a) din O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.