Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 906/2020 (M. Of. nr. 79/25.01.2021): Art. I pct. 1, 2 şi 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 906/2020

(M. Of. nr. 79 din 25 ianuarie 2021)

 

 

Art. I pct. 1, 2 și 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 79 din 25 ianuarie 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 906/2020 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I pct. 1, 2 și 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Excepția de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum este menționat în încheierile de sesizare, îl constituie prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, având următorul conținut:

Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.»

2. La articolul 78, alineatul (41) se abrogă.

3. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

«(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condițiile prevăzute la alin. (2), autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice publice, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), au obligația organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică.»

4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

«b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri în cadrul instituțiilor publice.»

 

D.C.C. nr. 906/2020

Prin Decizia nr. 906/2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 1, 2 și 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 906/2020 (M. Of. nr. 79/25.01.2021): Art. I pct. 1, 2 și 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.