Legea societăţilor nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 223/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea societăților nr. 31/1990

(rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004)

 

 

 

Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990

(M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020)

 

modifică: art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2), art. 185 alin. (6), art. 202 alin. (2), art. 204 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii societăților nr. 31/1990.

 

Art. 11 alin. (1) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 11 – (1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 11 – (1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale.

 

Art. 17 alin. (3) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului: documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

 

Art. 61 alin. (1) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 61 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 61

(1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 61

(1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat.

 

Art. 62 alin. (2) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 62 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Dispozițiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 202 din Codul de procedură civilă.

 

Art. 185 alin. (6) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 185 alin. (6) se prezenta sub următoarea formă:

„(6) Ministerul Finanțelor Publice și Oficiul Național al Registrului Comerțului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor și informațiilor prevăzute la alin. (3) și (5).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 185 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Ministerul Finanțelor Publice și Oficiul Național al Registrului Comerțului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor și informațiilor prevăzute la alin. (3).

 

Art. 202 alin. (2) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 202 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 202 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

 

Art. 204 alin. (3) (modificat prin Legea nr. 223/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 204 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Dispozițiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societății cu răspundere limitată cu asociat unic.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 204 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Dispozițiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii.

Legea societăților nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 223/2020) was last modified: decembrie 7th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.