Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare – modificări (Legea nr. 101/2019)

În M. Of. nr. 371 din 13 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Vă menționăm, în continuare, dispozițiile modificate din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Astfel, în cadrul Capitolului I „Dispoziții generale” survin următoarele modificări:

se modifică: art. 2 alin. (2^1) lit. A, art. 2 alin. (3), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (1);

se introduce: art. 2  alin. (2^1) lit. A^1;

În cadrul Capitolului II („Îndatoririle și drepturile cadrelor militare”) se vor aplica următoarele modificări:

se modifică: art. 8 alin. (3) lit. c), art. 9 lit. d), art. 14^1 alin. (1) lit. b), art. 14^1 alin. (7), art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 20^1 alin. (1-2^3), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), art. 28 lit. b), art. 29 lit. a) și c), art. 30 alin. (2) lit. b),  titlul Secțiunii a 4-a, art. 32 – art. 34, art. 35;

se introduce: art. 9^1, art. 14^1 alin. (4^1), art. 14^1 alin. (8^1), art. 14^2 – art. 14^4, art. 15 alin. (3), art. 20^1 alin. (2^4), art. 34^1, art. 35^1 – art. 35^12;

În cadrul Capitolului III („Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor”) se vor aplica următoarele modificări:

se modifică: art. 36 alin. (2), art. 37 lit. e), art. 38 lit. b) și c), art. 40 lit. b), c), e), f) și g), art. 41 lit. h), art. 41^1;

se introduce: art. 36 alin. (1) lit. d), e), g), h), art. 36 alin. (1) lit. i) – lit. k), art. 36 alin. (3), art. 38 lit. d) – h), art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41^2, art. 43 alin. (1^1);

În cadrul Capitolului IV („Acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare”) survin următoarele modificări:

se modifică: art. 46 alin. (2), art. 48, art. 50 alin. (5), art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) și (2), art. 58 alin. (2) lit. a), art. 63 alin. (2) lit. b);

se introduce: art. 45 alin. (2), art. 52 alin. (4) și (5), art. 54 alin. (1^1), art. 66 alin. (5);

se abrogă: art. 49;

În cadrul Capitolului V („Degradarea militară, scoaterea din și reluarea în evidența militară a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor”) se vor aplica următoarele modificări:

se introduce: art. 75 alin. (2) – (4);

În cadrul Capitolului VI („Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare”” survin următoarele modificări:

se modifică: art. 84 alin. (1) lit. b);

În cadrul Capitolului VII („Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare”) se vor aplica următoarele modificări:

– se introduce: art. 85 alin. (1) lit. a^1), art. 89 alin. (7^1), art. 91^1;

– se modifică: art. 85 alin. (1) lit. l), art. 85 alin. (2), art. 87 alin. (3), art. 88, art. 89 alin. (5);

În cadrul Capitolului VIII („Limitele de vârstă și stagiile minime în grad”) survin următoarele modificări:

se modifică: art. 94 lit. B), art. 95, art. 97;

se introduce: art. 94 lit. C);

se abrogă: art. 94^1;

În cadrul Capitolului IX („Dispoziții finale și tranzitorii”) se vor aplica următoarele modificări:

se modificăart. 100, art. 109 alin. (3), (13) și (14);

se introduce: art. 105^1, art. 109 alin. (15), art. 110 alin. (2) și (3).

 

Alte prevederi ale Legii nr. 101/2019

Potrivit art. III, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare – modificări (Legea nr. 101/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.