Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – modificări (Legea nr. 283/2020)

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

(M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000; cu modif. ult.)

Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

(M. Of. nr. 1199 din 09 decembrie 2020)

– modifică: art. 18^1 alin. (1)-(2), art. 18^2 alin. (1)-(2), art. 18^3 alin. (1)-(2).

 

 

În M. Of. nr. 1199 din 9 decembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Totodată, prin respectiva lege se dispun și unele măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

În continuare, vă prezentăm, modificările aduse Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

 

Art. 18^1 alin. (1)-(2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (modificat prin Legea nr. 283/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18^1, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18^1, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active”.

 

Art. 18^2 alin. (1)-(2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (modificat prin Legea nr. 283/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18^2, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18^2, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1)”.

 

Art. 18^3 alin. (1)-(2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (modificat prin Legea nr. 283/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18^3, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18^3, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, dispozițiile art. 306, 307 și 309 din Codul penal se aplică în mod corespunzător și în cazul în care infracțiunile sunt săvârșite de persoanele prevăzute la art. 294 din Legea nr. 286/2009, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel.

Potrivit art. III, Ministerul Public furnizează Comisiei, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, iar autoritățile administrative și judiciare naționale respectă cerințele privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, cu ocazia schimbului de informații pe care îl fac cu Comisia, potrivit prevederilor aplicabile în domeniu, pentru fiecare caz în parte.

 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție – modificări (Legea nr. 283/2020) was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.