Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat – publicare (M. Of. nr. 27/11.01.2021)

Actul normativ Sumar
Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

(M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021)

Se reglementează  Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

 

 

În M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021 s-a publicat Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

Prin respectivul act normativ se reglementează Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Selecționarea, pregătirea și încadrarea personalului profesionist operativ”);

– Cap. III („Drepturile și obligațiile personalului profesionist operativ”);

– Cap. IV („Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți ale personalului profesionist operativ”);

– Cap. V („Încetarea raporturilor de muncă ale personalului profesionist operativ”);

– Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 2, personalul profesionist operativ de intervenție este personal civil, poartă uniformă specifică și exercită atribuțiile specifice stabilite potrivit legii pentru aceste unități strategice, parte a sistemului național de asistență publică integrată de urgență. Componența și descrierea uniformei și a însemnelor distinctive se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. Pe de altă parte, personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenței publice integrate de urgență deține competențele și pregătirea profesională necesare, potrivit legii, și este format din medici, asistenți medicali, ambulanțieri sau șoferi autosanitară, operatori registratori de urgență.

Astfel, activitatea personalului profesionist operativ are caracter permanent și obligatoriu, pentru continuitatea asigurării asistenței medicale publice de urgență și pentru păstrarea capacității de răspuns, iar pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu, personalul profesionist operativ intervine cu profesionalism, disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa umană și are obligația de a nu prejudicia în niciun fel imaginea unității din care fac parte și de a nu submina încrederea pacienților.

Potrivit prevederilor art. 7, profesia de medic din cadrul serviciilor de asistență publică medicală de urgență se exercită de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină și sunt:

– medici cu specialitatea medicină de urgență, angajați în cadrul unităților de primiri urgențe și în cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;

– medici cu specialitatea anestezie terapie intensivă, angajați în cadrul unităților de primiri urgențe și în cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;

– medici cu competență/atestat în medicina de urgență prespitalicească;

– medici specialiști, medici de familie sau de medicină generală, angajați în cadrul compartimentelor pentru consultații medicale de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat din cadrul serviciilor de ambulanță județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;

– medici rezidenți în specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă începând cu semestrul II al anului III de pregătire;

– medici rezidenți în specialitatea medicină de familie și medicină internă începând cu semestrul I din anul III de pregătire.

Personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– are vârsta minimă de 57 de ani;

– are un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.

Pe de altă parte, contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război, precum și în situații de accidente colective, calamități sau dezastre, cu urmări deosebit de grave.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat – publicare (M. Of. nr. 27/11.01.2021) was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.