Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

(rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

(M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018)

 

– modifică: art. 44 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 57 alin. (7);

– introduce: art. 44 alin. (3^1), art. 54 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

– Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

– Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 303/2004 privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un procuror în vederea numirii într-una din următoarele funcții: procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunct și adjunct al său, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, adjuncții sîi, precum și procurori șefi de secții ai acestor parchete. Astfel, aceștia vor fi numiți de către Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind necesară o vechime minimă de 15 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

 

Art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44 alin. (1), lit. c) prevedea:

 „(1) Pot participa la concursul de promovare la instanțele sau parchetele imediat superioare judecătorii și procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc următoarele condiții minime de vechime:

(…)

c) 8 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pot participa la concursul de promovare la instanțele sau parchetele imediat superioare judecătorii și procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc următoarele condiții minime de vechime:

(…)

c) 10 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

Art. 44 alin. (3^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (introdus prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Pentru a fi promovați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 10 ani vechime în funcția de procuror sau judecător, cel puțin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs organizat de către comisia constituită în acest scop”.

 

Art. 44 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44, alin. (4) prevedea:

 „(4) Consiliul Superior al Magistraturii verifică, prin secțiile corespunzătoare, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Consiliul Superior al Magistraturii verifică, prin secțiile corespunzătoare, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3^1)”.

 

Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1) prevedea:

„(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorii șefi de secție ai acestor parchete, precum și procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și adjuncții acestora sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, adjuncții acestuia, precum și procurorii șefi de secții ai acestor parchete, sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.

 

Art. 54 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (introdus prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) În vederea formulării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1), ministrul justiției organizează o procedură de selecție, pe baza unui interviu, în cadrul căruia candidații susțin un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care și-au depus candidatura. În vederea asigurării transparenței, audierea candidaților se transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului”.

 

Art. 57 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57, alin. (7) prevedea:

„(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegați, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 6 luni”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegați, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, dispozițiile alin. (1)-(6) fiind aplicabile în mod corespunzător. Delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori”.

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor – modificări (O.U.G. nr. 92/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.