Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 142/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Legea nr. 142/2016
(M. Of. nr. 528 din 14 iulie 2016)
modifică: art. 6 alin. (2); art. 60; art. 65 alin. (4); art. 65 alin. (5)

În M. Of. nr. 528 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile respectivei legi, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, notarii, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat”.

 

Art. 60 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 60 stabilea faptul că reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

De asemenea, vârstele de pensionare reduse în condițiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 60 dispune următoarele:

(1) Fracțiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I și/sau condiții speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiții deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

(3) Vârstele de pensionare reduse în condițiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)”.

 

Art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (4) dispunea faptul că cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (4) stabilește următoarele:

(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 21.

Tabelul nr. 21

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)
până la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
între 7 și 8 ani 0,15”

 

Art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (5) prevedea faptul că persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copșa Mică și Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și Târgu Mureș, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 142/2016) was last modified: septembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.