Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 237/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea fondului funciar nr. 18/1991

(rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. și compl. ult.)

 

 

 

Legea nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

(M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

 

modifică: art. 27 alin. (2^3) lit. a).

 

În M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Legii fondului funciar nr. 18/1991.

 

Art. 27 alin. (2^3) lit. a) (modificată prin Legea nr. 237/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (2^3) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 237/2020) was last modified: decembrie 7th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.