Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 87/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.) O.U.G. nr. 87/2018 (M. Of. nr. 833 din 28 septembrie 2018) introduce: art. 263 alin. (6^1)

abrogă: art. 263 alin. (7^1)

 

În M. Of. nr. 833 din 28 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011, prin O.U.G. nr. 87/2018:

Art. 263 alin. (6^1) Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 87/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 263, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conținut:

„Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum și Limba și literatura română pe tot parcursul ciclului primar”.

 

Art. 263 alin. (7^1) Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 87/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 263 alin. (7^1) prevedea:

„În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 263, alin. (7^1) s-a abrogat.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 87/2018  

Potrivit art. II, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele individuale de muncă, actele adiționale la acestea, precum și orice alte efecte juridice generate de aplicarea prevederilor art. 263 alin. (7^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept.

La art. III, se prevedea faptul că prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică din anul școlar 2018-2019.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 87/2018) was last modified: noiembrie 29th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.