Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 19/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 19/2019

(M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019)

introduce: art. 168 alin. (10)

 

În M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 19/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 833 din 28 septembrie 2018).

Astfel, Legea nr. 19/2019 modifică, în mod indirect, Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, respectiva modificare:

Art. 168 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 19/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 168, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul conținut:

„(10) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 180 de zile, IOSUD are obligația transmiterii către Biblioteca Națională a României a unui exemplar tipărit al tezei de doctorat și al anexelor acesteia, conform Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, exemplar destinat Fondului intangibil, precum și a unui exemplar digital al acestora, pe suport electronic, destinat consultării la cerere, la sediul Bibliotecii Naționale a României, de către orice persoană interesată, în condițiile respectării reglementărilor legale în vigoare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 19/2019) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii