Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 102/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

 

   

 

Legea nr. 102/2019

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 363 din 10 mai 2019)

modifică: art. 99 alin. (1);

introduce: art. 99 alin. (3^1)-(3^3).

 

În M. Of. nr. 363 din 10 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 102/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 99 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 102/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 99, alin. (1) prevedea:

„(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 99, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor și centrele județene de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență”.

 

Art. 99 alin. (3^1)-(3^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 102/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 99, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul conținut:

„(3^1) În fiecare județ și în municipiul București funcționează un centru județean de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență, denumit în continuare CEX, ca unitate conexă a Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul școlar. Organizarea și funcționarea CEX se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.

(3^2) Finanțarea CEX se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale.

(3^3) CEX organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, următoarele activități și servicii educaționale:

a) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice;

b) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;

c) asigurarea, anual, constituirea, funcționarea și pregătirea grupelor de excelență;

d) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;

e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;

f) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, pe discipline;

g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 102/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.